|
ثبت نام
براي مشاوره با ما تماس بگيريد-با بهترين هاي صنعت آسانسور و پله برقي پاسخ گوي شما هستيم
میتسوبیشی بزرگترین آسانسور جهان را با ظرفیت 80 نفر مورد بهره برداری قرار داد
کتاب تکنولوژی آسانسور (جلد اول ) خواننده را با سیستم ، اجزا و قطعات آسانسور آشنا نموده و مبانی انتخاب و طراحی آسانسور در بخش مکانیکال و الکتریکال را تشریح می نماید
طراحي و نصب آسانسور
آماده سازی چاه آسانسور مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد

مرحله1) آماده سازی کف چاله آسانسور:
الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید 180 cm باشد.
ب: در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل cm 10 بتون مگر و cm30 آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از cm 140 شود.
ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.
نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.
((جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را
1. نمک 33%
2. زغال 33%
3. پتاسیم 33%
4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال
5. میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)
طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.
مرحله 2) تهیه نقشه
چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است:
1. پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور
2. مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه
3. پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود
مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:
همانطوریکه در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد
1. بتون مگر 10 سانتیمتر
2. بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر
مرحله 4 ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:
آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهك آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:
1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک
2. تهیه لیست آهم آلات مورد نیاز
3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی
4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان
5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی
مرحله 5 )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد)
الف: سه طرف چاهک (سمت راست - روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.
ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:
1. ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود
2. رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن
3. آجر کشی
ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ
توضیح: اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود.
جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود.
در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.

مرحله 6)ایجاد موتورخانه:
اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:
1. ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6 متر باشد.
2. اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل 80cm داشته باشد.
3. اطاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.
4. نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن 250 CFM )
5. نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل 2000 kg وزن
6. فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد)
7. نصب کپسول آتش نشانی
8. نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
9. اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
10. چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door)به ابعاد حداقل 80×100 cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه گردد.
11. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسور های دوبله دریچه ای به ابعاد 600×500cm برای هر آسانسور تعبیه گردد.
مرحله 7) دورچینی درب طبقات:
بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:
1. اجرای دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی
2. پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد
مرحله 8) اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:
همانطوریکه در بند 8و9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:
1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور
2. نصب سیم ارت (Earth)
3. چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد بای تغییرات در سایز كابل محاسبه شده لحاظ گردد.
در فاصله های استاندارد از كابل 5x16 mm برای آسانسور های 8 و 13 نفره و از كابل 5x10 mm جهت آسانسور های 4و6 نفره استفاده می گردد.

تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.
1. سه عدد فیوز25 A برای آسانسور های 4و6 نفره
2. سه عدد فیوز 50 A برای آسانسور های 8و13 نفره و باری
3. كلید گردان 63 A
4. سه عدد چراغ سیگنال
5. نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
6. تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن
مرحله9)بتون ریزی سقف چاهك:
بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.
زمان لازم جهت استحكام بتون حدود 15 روز می باشد.
ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهك آسانسور (نیروی دینامیكی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:
1- آسانسور 4 نفره حدود 3000 كیلوگرم
2- آسانسور 6 نفره حدود 3200 كیلوگرم
3- آسانسور 8 نفره حدود 3850 كیلوگرم
4- آسانسور 15 نفره حدود 6200 كیلوگرم
نكته مهم: رعایت موارد ایمنی
در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی كه حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود

 
آناليز طراحي آسانسور مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مقادیر وردی سیستم شامل موارد زیر می باشد :
1- نوع ساختمان (مسكوني، تجاري،‌بيمارستاني، مدرسه و غيره)
2- تعداد كل طبقات
3- تعداد طبقات جمعيت دار
4- اگر واحد غبر مسكوني است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهاي هر طبقه و در غير اينصورت مساحت مفيد هر طبقه
5- جمعيت هر طبقه
6- كل تراول (‌طول مسير حركت آسانسور)
7- ارتفاع طبقه
8- در صورت خاص بودن ساختمان (مهد كودك، خانه سالمندان، معلولين و ...)

آناليز مراحل طراحي آسانسور
تصویر زیر شماتیک کلی روند آنالیز طراحی آسانسور را نشان می دهد :مقادیر وردی سیستم شامل موارد زیر می باشد :
1- نوع ساختمان (مسكوني، تجاري،‌بيمارستاني، مدرسه و غيره)
2- تعداد كل طبقات
3- تعداد طبقات جمعيت دار
4- اگر واحد غبر مسكوني است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهاي هر طبقه و در غير اينصورت مساحت مفيد هر طبقه
5- جمعيت هر طبقه
6- كل تراول (‌طول مسير حركت آسانسور)
7- ارتفاع طبقه
8- در صورت خاص بودن ساختمان (مهد كودك، خانه سالمندان، معلولين و ...)

پس از کسب اطلاعات بالا پردازش های زیر می بایست بر روی آنها و یا جداگانه انجام پذیرد :
1- تعيين جمعيت كل
2- تعيين جمعيت در زمان ترافيك
3- زمان انتظار براي دريافت سرويس (Interval)
4- زمان يك سفر كامل Round Trip Time

پارامترهاي مهم مؤثر در محاسبه زمان يك سفر كامل:
- زمانهاي پياده و سوار شدن
- زمانهاي پرش

خر وجی های زیر پس از پردازش :
تعداد آسانسور
سرعت آسانسور
ظرفيت آسانسور

نوع كنترل:
- گروهي و تعداد آن
- مجزا

پس از آنالیز های بالا طراحي آسانسور در سه مرحله زیر انجام می پذیرد :(استاندارد مورد نظر در طراحي: EN81 می باشد)
پس از آناليز ترافيك و بررسي محدوديتهاي ابعادي كه بر اساس فرم هاي مخصوص اطلاعات اوليه آن از طريق بازديد از محل و يا نقشه هاي ابعادي و مشاوره با كارفرما صورت مي گيرد. امر طراحي آسانسور صورت مي گيرد.
فاز اول - بررسي و تعيين آبعاد و اندازه ها
فاز دوم - بررسي و تعيين مشخصات فني قطعات
فاز سوم - تهيه نقشه هاي اجرايي جهت عمليات نصب و راه اندازي
------------------------------------------------------
فاز اول طراحي: طراحي ابعاد و اندازه ها
پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد، سرعت و ظرفيت كه با بررسي محاسبات ترافيكي و محدوديتهاي ابعادي صورت پذيرفت، بر اساس جداول ابعاد و اندازه هاي مطابق مقررات EN81 و توصيه هاي ISO كه در صفحات بعد آمده است. سعي مي شود مناسبترين ابعاد و اندازه ها انتخاب گردد.
شايان ذكر است ابعاد و اندازه هاي ارائه شده صرفا" براي آسانسور هاي معمولي و استاندارد مي باشد. در شرايط خاص و آسانسور هاي گرد، آسانسور هاي پاناروما(شيشه اي) و يا آسانسور هاي صنعتي، ابعاد و اندازه ها بر اساس شرايط موجود تعيين مي گردد اما همواره سعي مي شود مقررات EN81 براي ميزان فضاي هر مسافر (مساحتها) رعايت گردد.

خروجي هاي فاز اول طراحي عبارتند از:
تعيين ابعاد چاهك (عرض - عمق - ته چاه Pit - اورهد - طول مسير)
تعيين ابعاد موتورخانه و محل آن (طول - عرض - ارتفاع - بالا يا پايين)
تعيين ابعاد كابين (يك طرف درب - دو طرف درب – درب مجاور)
تعيين نوع دربها و سمت بازشو (لولايي-اتوماتيك تلسكوپي – اتوماتيك سانترال- اتوماتيك اتوبوسي در ابعاد مختلف)
نوع وزنه تعادل و ابعاد آن (چدني - سربي - در ابعاد مختلف)
موقعيت وزنه تعادل (پشت كابين - بغل كابين)

فاز دوم طراحي: تعيين مشخصات فني قطعات :
پس از انتخاب ابعاد و اندازه ها، فاز دوم طراحي كه در واقع مشخص نمودن دقيق پارامتر هاي فني قطعات مي باشد شروع مي شود. ابعاد و اندازه هاي طراحي شده براي چاهك، كابين و درب ها پارامتر هاي بسيار مهمي هستند كه در انتخاب مشخصات فني قطعات مؤثر مي باشد. لذا عوامل اصلي مهم، در انتخاب قطعات و مشخصات فني آنها عبارتند از:
عوامل موثر در انتخاب تجهيزات
1- نوع استاندارد EN81
2- سرعت آسانسور
3- ظرفيت آسانسور
4- طول مسير حركت (تراول) آسانسور
5- ابعاد و اندازه ها (چاهك، موتورخانه، كابين، درب)
6- نوع كاربري آسانسور
7- محيط كاربري آسانسور
8- اتخاب نوع و كيفيت حركت آسانسور

فاز سوم طراحي: تهيه نقشه هاي اجرايي جهت عمليات نصب و راه اندازي :
پس از طراحي ابعادي و تعيين مشخصات فني قطعات و تجهيزات، نقشه هاي اجرايي جهت آماده سازي چاه و همچنين نحوه قرارگيري و نصب تجهيزات و نقشه هاي مدار هاي كنترل تهيه مي گردد.
در اين مرحله از طراحي پارامتر هاي زير مشخص مي شود.
1- نحوه اسكلت فلزي و آهن كشي جهت چاهك هاي آجري (محل نصب براكت هاي ريل)
2- نحوه پليت گذاري براي چاهك هاي بتني (محل نصب براكت هاي ريل)
3- نحوه قرارگيري تجهيزات آسانسور براي عمليات نصب
4- مشخص نمودن محل سوراخهاي سكوي موتورخانه
5- نحوه بتن ريزي كف چاهك و محل قرار گرفتن بافرها
6- نحوه آماده سازي محل هاي نصب درها
7- محابه نيرو هاي وارده به سازه اصلي چاه
8- مشخص نمودن نقشه اجرايي موتورخانه (قلاب سقف - هواكش موتورخانه و چاهك - درب ورودي - محل تابلوي 3 فاز)
9- تهيه نقشه هاي كنترل فرمان و نحوه سيم كشي چاهك و موتورخانه
10- ارائه دستورالهمل هاي كابل كشي و آماده سازي تابلو 3 فاز به كارفرما
11- انجام بازرسي هاي فني نهايي و تحويل تجهيزات به كارفرما

 
آسانسور هیدرولیک یا کششی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


از نظر روشهای اتصال جک به کابین سه روش به شرح زیل می توان اشاره کرد:سیستم غیر مستقیم (In Direct):

دراین روش ارتباط جک با کابین توسط سیم بوکسل بر قرار گردیده و نسبت حرکت یک به دو می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم مستقیم (Direct) "جک بغل"
در این حالت جک بصورت مستقیم به کابین متصل شده و در کنار کابین قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 سیستم مستقیم (Direct) "جک زیر"
در این حالت جک بصورت مستقیم به کابین متصل شده و زیر کابین قرار میگیرد.

 
انواع آسانسور از نظر كاربري مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

از این منظر می توان آسانسور ها رابه انواع زیر تقسیم بندی نمود:

1_ آسانسور مسافر بری: مخصوص جابجایی افراد بین طبقات مختلف ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد.
موارد استفاده: ساختمانهای مسکونی ، اداری ، تجاری هتلها و غیره.

 

 

 

 

 


2_ آسانسور خودرو بر: جهت جابجایی خودروها در طبقات مختلف پارکینگها استفاده می گردد.

موارد استفاده: پارکینگهای شهری و خصوصی.

 

 

 

 


3_ آسانسور باربر: جهت حمل بار در طبقات مختلف ساختمانها استفاده می گردد.

موارد استفاده: انبارها ، کارخانه ها و ساختمانهای بزرگ.

 

 

 

 


4_ آسانسور غذابر: جهت حمل غذا در طبقات مختلف ساختمانها استفاده می گردد.

موارد استفاده: هتلها و رستورانها.

 
انتخاب آسانسور از نظر کابین مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

کابینها عمدتا به دو نوع پانوراما (شیشه ای) و فلزی تقسیم بندی می شوند که در طراحی هر کدام می توان از تزئینات متنوعی نظیر فرمیکا ، استیل و برنز استفاده نمود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش قطعات/کابین آسانسور مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 
انتخاب از نظرنوع درب مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

از این منظر می توان آسانسور ها رابه انواع زیر تقسیم بندی نمود:
1_ درب تمام اتوماتیک سانترال:
در این حالت درب کابین و درب طبقه پس ازتوقف کابین بطور خودکار از وسط به طرفین باز می شود این گونه دربها در چاهک های با عرض زیاد قابل استفاده هستند.

 

 

 


2_ درب تمام اتوماتیک تلسکوپی:
درب کابین و طبقه پس از توقف کابین بطور خودکار از یک سمت به سمت دیگر باز میشود.

 

 

 

 


3_ درب نیمه اتوماتیک تلسکوپی:
در این حالت کابین مجهز به درب اتوماتیک بوده که پس از توقف کابین از یک سمت به سمت دیگر باز شده لیکن درب طبقه بصورت لولائی بوده و بایستی بصورت دستی توسط کاربر باز شود.

 

 

 

 

4_ درب نیمه اتوماتیک اتوبوسی:

این سیستم برای چاهک های با عرض کم استفاده می گردد که درب کابین بصورت اتوماتیک درون کابین باز شده و درب طبقه بصورت لولائی بوده و توسط کاربر بصورت دستی باز میشود.

 

 

 


5_ درب لولائی:
در این حالت کابین فاقد درب بوده و تنها طبقات دارای درب می باشند و هنگام حرکت کابین دربهای طبقات و دیواره ی بین آنها قابل مشاهده می باشد. این سیستم برای ساختمانهائی که پروانه ساخت قبل از سال 1380 دریافت نموده اند قابل استفاده می باشد.

 
انتخاب ظرفیت و سرعت آسانسور مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمانهای مسکونی

تا 8 طبقه یا تا 23 متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت 63,0 متر بر ثانیه
از 9 تا 12 طبقه یا تا 5,36 متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت 1 متر بر ثانیه
از 13 تا 20 طبقه یا تا 63 متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت 6,1 متر بر ثانیه
از 21 تا 25 طبقه یا تا 80 متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت 2 متر بر ثانیه
از 26 تا 30 طبقه یا تا 95 متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت 5,2 متر بر ثانیه


تبصره 1_ موارد مندرج در بند 2 تنها راهنمای ساده ای برای تعیین حداقل سرعت مورد نیاز در طراحی و انتخاب آسانسور جهت ساختمانهای مسکونی می باشد. بدیهی است برای رسیدن به زمان انتظار مناسب، برای ساختمانهای با ارتفاع بالاتر از موارد اشاره شده فوق، ساختمانهای غیر مسکونی (تجاری ، اداری و ...) یا ساختمانهایی با کاربرد خاص، و حتی برای انتخاب دقیق جهت ساختمانهای مسکونی، باید بر مبنای استاندارد جهانی ISO 4190 ، و با توجه به سطح زیر بنا و جمعیت ساکن در ساختمان، محایبات ترافیکی و انتخاب تعداد،ظرفیت،سرعت، و سایر مشخصات آسانسور انجام گیرد.


تبصره 2_ در صورت نا متناسب بودن طول مسیر حرکت با تعداد طبقات،مبنای محاسبه حداقل سرعت ، طول مسیر حرکت می باشد.پیشنهاد می شود ظرفیت باربری آن نیز حداقل 8 نفر (600 کیلوگرم) انتخاب گردد.

1_ در ساختمانهای با بیش از 8 طبقه بالای ورودی اصلی یا با طول اصلی حرکت بیشتر از 23 متر بالای ورودی اصلی، بایدحداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد.که یک دستگاه از آنها با حداقل ظرفیت 1000 کیلوگرم و مناسب حمل برانکارد باشد و به کلیه طبقات نیز سرویس دهد. 2_ حداقل سرعت آسانسور های مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان از کف پایین ترین تا کف بالاترین طبقه مطابق جدول زیر باید باشد. 3_ در ساختمانهایی که نصب آسانسور در آنها الزامی است و امکان رفت و آمد افراد معلول با صندلی چرخدار وجود دارد، حداقل یک دستگاه آسانسور باید متناسب حمل این افراد معلول با صندلی چرخدار، و با حداقل بازشو درب 80 سانتیمتر باشد.

 


تماس با واحد فروش و پشتیبانی

آناليز و طراحي

مقادیر وردی سیستم شامل موارد زیر می باشد :
1- نوع ساختمان (مسكوني، تجاري،‌بيمارستاني، مدرسه و غيره)
2- تعداد كل طبقات
3- تعداد طبقات جمعيت دار
4- اگر واحد غبر مسكوني است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهاي هر طبقه و در غير اينصورت مساحت مفيد هر طبقه
5- جمعيت هر طبقه
6- كل تراول (‌طول مسير حركت )
7- ارتفاع طبقه
8- در صورت خاص بودن ساختمان (مهد كودك، خانه سالمندان، معلولين و ...)

افراد آنلاين در سايت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز82
mod_vvisit_counterدیروز117
mod_vvisit_counterاین هفته526
mod_vvisit_counterاین ماه2524
mod_vvisit_counterکل بازدیدها50924